Een warmteterugwinunit (afkorting WTW) is een apparaat dat zorgt voor balansventilatie met warmteterugwinning. Balansventilatie wil zeggen dat er evenveel lucht wordt afgevoerd als wordt toegevoerd. Dat zorgt ook voor een goed comfort en een gezond binnenmilieu. Welke temperatuur het buiten ook is. U hoeft voor goede ventilatie het raam dus niet meer open te doen. Maar dat mag wel!

wtw

Warmteterugwinning betekent dat de warmte uit de lucht die afgevoerd wordt, voor meer dan 95% weer in de toevoerlucht wordt hergebruikt.

Dat betekent een aanzienlijke energiebesparing. Luchtjes e.d. krijgen geen kans, omdat de luchtstromen apart door de warmtewisselaar lopen. Deze zorgt voor de overdracht van de warmte van de afgevoerde aan de toegevoerde lucht. Ventilatie met warmteterugwinning is zeer comfortabel, tocht krijgt namelijk geen kans. De schone lucht die toegevoerd wordt is immers al voorverwarmd en heeft bijna dezelfde temperatuur als de afgevoerde lucht in de ruimte.

Bypass

Sommige warmteterugwinunits zijn uitgevoerd met een bypass. De automatische bypass biedt de mogelijkheid tot zogenaamde “nachtkoeling” tijdens de zomermaanden. Door ’s-nachts de koele buitenlucht binnen te halen, wordt de temperatuur in de ruimte verlaagd.

Mogelijkheden bij renovatie of verbouwingen

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan een bepaalde energieprestatie-eis voldoet, mag 44% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt uiteindelijk minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Netto komt uw voordeel op 11% van het totale investeringsbedrag.