Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Euro-Air Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Euro-Air Nedreland. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Euro-Air Nederland of derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Informatie van derden
Euro-Air Nederland is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Uw privacy

U kunt de website van Euro-Air Nederland geheel vrijblijvend bezoeken, zonder dat u, ongewenst, persoonlijke gegevens hoeft af te staan.

Indien u bij Euro-Air een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Euro-Ai Nederlandr te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Euro-Air Nederland opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u schriftelijke digitaal verzoek sturen naar het emailadres van Euro-Air Nederland.

Wij volgen het bezoek aan www.euro-air.nl aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Daarna verwijderen wij de informatie.


Op deze internetsite en deze Disclaimer & Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer & Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.