Zonder dat je het ziet kan de binnenlucht van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen. Niet alleen personen met allergieën en astma hebben baat bij een goede ventilatie c.q. luchtverversing, maar luchtverversing werkt ook zeer preventief en draagt zorg voor een gezond binnenklimaat.

Daarom stelt de Arbo-Wet ook strenge eisen aan het binnenklimaat, waarbij een juiste ventilatie en luchtverversing van groot belang zijn (Artikel 6.2 "Luchtverversing"). Hieronder volgt een samenvatting van het arboportaal over klimaatbeheersing.

Vuile lucht ontstaat door:


  • - opname van stofdeeltjes door kleding en vloerbedekking
  • - uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten
  • - micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht te vochtig is
  • - stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen


Vervuilde lucht kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten. Veel voorkomende klachten zijn:


  • - last van de luchtwegen/astma
  • - irritatie aan ogen en huid
  • - het optreden van allergische reacties
  • - hoofdpijn
  • - concentratieproblemen

Als deze klachten bij veel mensen in hetzelfde kantoorcomplex voorkomen en duidelijk gerelateerd zijn aan het gebouw, spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome oftewel gebouwgerelateerde klachten. In veel kantoorgebouwen is het binnenklimaat niet op een gezond peil. Het is te warm of te koud, de lucht is vies en muf of het tocht teveel. Hierdoor kunnen kantoormedewerkers verschillende klachten krijgen. Vraag Euro-Air Nederland om advies over airconditioning, klimaatbeheersing en luchtverversing.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het zoeken van een oplossing.